• โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 4 2 6
ข้าราชการครู 13 63 76
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 1 3 4
ลูกจ้างชั่วคราว 0 3 3
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 13 63 76
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 18 76 94
รวมทั้งหมด 18 76 94