• โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 22 พ.ย 66
2 ตัวอย่างระเบียบการแต่งกาย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทั่วไป 6 พ.ค. 66
3 ตัวอย่างระเบียบการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด ทั่วไป 6 พ.ค. 66
4 ตัวอย่างระเบียบการแต่งกาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ทั่วไป 6 พ.ค. 66
5 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้โครงการห้องเรียนสองภาษา Thai-English Program สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมรายละเอียดและข้อปฏิบัติในการทดสอบวัดความรู้ ทั่วไป 1 เม.ย. 66
6 โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ทั่วไป 1 เม.ย. 66
7 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้โครงการห้องเรียนสองภาษา Thai-English Program (EP) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 14 มี.ค. 66
8 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
9 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น อ.1 ป.1 และ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 26 ม.ค. 66
10 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 20 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ) ทั่วไป 23 ม.ค. 66
11 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) ทั่วไป 14 ม.ค. 66
12 ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)คนใหม่ นางบุญธิดา สรสิทธิ์ ทั่วไป 1 ธ.ค. 65
13 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทั่วไป 26 พ.ย 65
14 การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ทั่วไป 14 พ.ย 65
15 ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ทั่วไป 14 พ.ย 65
16 ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.อำนวย วงษ์สุบรรณ์ ที่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ทั่วไป 30 ต.ค. 65
17 ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) คนใหม่ ผอ.ศิริพร อัศววิไลพร ทั่วไป 30 ต.ค. 65
18 31 ตุลาคม กิจกรรม Big Cleaning Day และฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ทั่วไป 30 ต.ค. 65
19 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ทั่วไป 30 ต.ค. 65
20 23 มิถุนายน 2565 กิจกรรมไหว้ครู ระลึกถึงครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
21 การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 11 ก.พ. 65
22 การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ทั่วไป 7 พ.ย 64
23 ประกาศรายชื่่อการรายงานตัวของนักเรียนชั้น อ.1 และ ป.1 ??????ใน Facebook ของโรงเรียน?????? ทั่วไป 11 พ.ค. 64
24 การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 1 พ.ค. 64
25 คำสั่งปิดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วไป 1 ม.ค. 64
26 แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
27 ขอเชิญร่วมพิธีงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในวัน พุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ทั่วไป 28 ก.ย. 63
28 ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเปิดเรียนแบบปกติ On-Site ตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทั่วไป 13 ส.ค. 63
29 แจ้งการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 30 ม.ค. 63
30 กิจกรรมวันแม่ 9 สิงหาคม 2562 ทั่วไป 9 ส.ค. 62
31 #####ประกาศแจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562##### ทั่วไป 13 พ.ค. 62
32 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 7 มี.ค. 62
33 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน สายชั้นอนุบาล1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไป 13 ม.ค. 62
34 กิจกรรม Merry Christmas ทั่วไป 25 ธ.ค. 61
35 กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ทั่วไป 21 พ.ย 61
36 การสอบชิงทุนการศึกษากุศลนิธิ พระอธิการดวง (ดวง สิงหเสนี) ประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 13 พ.ย 61