• โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


 

     ก
        คว.   คบ.

ความหมาย
                  ย่อมาจาก  กรุงเทพมหานคร               เป็นสังกัดของโรงเรียน
        คว.        ย่อมาจาก  คลองสามวา                    เป็นชื่อสำนักงานเขตที่โรงเรียนสังกัด
        คบ.        ย่อมาจาก  วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ)   เป็นชื่อของโรงเรียน