• โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

...สีประจำโรงเรียน

“เขียว – แสด”

ความหมาย สีเขียว เป็นสีของพืชต่างๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิต
สีแสด เป็นสีผสมระหว่างสีแดงและสีเหลือง


- สีแดง เป็นสีร้อนหรือสีเลือดเป็นสีที่เข้มแข็งและมีพลัง
- สีเหลือง เป็นสีของวุฒิภาวะ หรือความเจริญเต็มที่เป็นสีของความสว่าง 
เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ ถือได้ว่าเป็นสีของชีวิตใหม่ เช่น รุ่งอรุณ
สรุป สีประจำโรงเรียนวัดคู้บอน หมายถึง การเริ่มต้นชีวิตที่ดี มีธรรมเข้มแข็ง ดำเนินชีวิต 
อย่างมีคุณธรรม พร้อมที่จะเจริญเติบโต ไปเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ


อักษรย่อและสัญลักษณ์ของโรงเรียนคว. คบ. 

ความหมาย
ก ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร เป็นสังกัดของโรงเรียน
คว. ย่อมาจาก คลองสามวา เป็นชื่อสถานที่ตั้งของสำนักงานเขตที่โรงเรียนตั้งอยู่
คบ. ย่อมาจาก วัดคู้บอน เป็นชื่อของโรงเรียน
ต้นไม้และดอกไม้ประจำ

ต้นราชพฤกษ์