• โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

 • โรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
  59 ซอยคู้บอน 35 ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510

ประวัติโรงเรียน

...ประวัติโรงเรียนวัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ)
        โรงเรียนวัดคู้บอน เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลบางชั้นหนึ่ง(วัดคู้บอน)ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา และเปิดโรงเรียนในวันที่ 4 กรกฎาคม 2436 เป็นวันแรก มีนักเรียนในเกณฑ์บังคับเข้ามาเรียน 4 คนนับเป็นการเข้าเรียนในวันแรก โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4 โดยมีพระภิกษุบัว รอกนิล เป็นครูใหญ่
ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่แบบพิเศษ ราคา 85,000 บาทในที่ดิน 5 ไร่ ซึ่งบริจาคโดย นางสาวสดแสง  วัฒนานันท์ ในการนี้ใช้งบประมาณจากทางราชการ 500,000 บาท ประชาชนร่วมสมทบ 350,000 บาท
ในปีการศึกษา 2513 โรงเรียนได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้น ป.7 และในวันที่ 1 พ.ค. 2513 ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน 2 ชั้น แบบพิเศษ จำนวน 8 ห้องเรียนราคา 85,000 บาท และเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียน วัดคู้บอน พร้อมทุ้งปรับปรุงสนามและรั้วโรงเรียน(จำหน่ายเมื่อ 2 เมษายน 2540)  วันที่ 19 ตุลาคม 2520 สร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้นจำนวน 9 ห้องเรียน งบประมาณกรุงเทพมหานคร ราคา 1,450,000 บาท
วันที่ 6 กันยายน 2522 สร้างอาคารเรียน 3 ชั้นต่อเติมจากอาคารหลังเดิมจำนวน 9 ห้องเรียน งบประมาณกรุงเทพมหานคร ราคา 2,200,000 บาท
ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่แบบ สน.ศ.264  เป็นอาคาร 4 ชั้น 16 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร ราคา 6,540,000 บาท
ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(ม.1) โดยมีนักเรียน 2 ห้องเรียนจำนวน 82 คน ในปีแรก
ปีการศึกษา 2539 สร้างอาคารเรียน 4 ชัน แบบ สนศ.384 จำนวน 15 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งงบประมาณกรุงเทพมหานคร ราคา 10,309,000 บาท
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 โรงเรียนวัดคู้บอน ถูกเวณคืนที่ดินให้กับกรมทางหลวงแผ่นดิน เพื่อสร้างถนนวงแหวน ปัจจุบันเหลือพื้นที่ตามโฉนดเลขที่ 14693  จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 12.4 ตารางวา
ปีการศึกษา 2541 ได้รับจัดสรรเงินกู้ธนาคารโลก 150,000 บาท ปรับปรุงทางเข้ารอบอาคารเรียนตึก 3 ชั้น และปูกระเบื้องรอบบริเวณเสาธง ฐานซุ้มพระ
ปีการศึกษา 2543 ได้รับงบประมาณสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกสูง 2 เมตรข้างโรงเรียน 2 ด้านความยาวรวม 222 เมตร ตามแบบ ศอ.184 สร้างรั้วเหล็กโปร่งด้านล่างก่ออิฐตามแบบ ร.114 พร้อมกำแพงค้นดินยาว 65 เมตร ราคา 870,000 บาท
ปีการศึกษา 2547 คุณสำราญ คุณเฉลียว ศรีอำพันธุ์ จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน ขยายและปรับปรุงห้องสมุดและสนามเด็กเล่นเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท
ปีการศึกษา 2548 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนและคุณสำราญ คุณเฉลียว ศรีอำพันธุ์ (ร่วมบริจาคเป็นเงิน 100,000 บาท) ปรับปรุงรั้วและประตูด้านหน้าโรงเรียนเป็นเงิน 380,000 บาท
ปีการศึกษา 2549 ได้รับงบประมาณแปรญัตติจัดทำอาคารเอนกประสงค์ (หลังคา) ขนาด 24x 35 เมตร เป็นเงิน 1,111,420 บาท และคุณสำราญ คุณเฉลียว ศรีอำพันธุ์บริจาคต่อเติมอีก 6x 24 เมตร เป็นเงิน 200,000 บาท
ปีการศึกษา 2552 ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วมกันระดมทุน เคลื่อนย้ายเสาธง ซุ้มพระไปจัดตั้งที่หน้าโรงเรียนพร้อมบูรณะปรับปรุงฐานเสาธง และซุ้มพระเป็นเงิน 120,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2553 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วมกันระดมทุน จัดสร้างเวทีการแสดงพร้อมหลังคา มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อให้นักเรียนใช้ทำกิจกรรมในโอกาสต่างๆ
ปัจจุบันโรงเรียนวัดคู้บอน ตั้งอยู่ที่ 59 ซอยคู้บอน 35 แขวงบางขัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ 025104699 โทรสาร 025104699